كارشناسي حرفه اي حسابداري مالي ورودي 91
برنامه هاي رشته حسابداري مالي دانشگاه صفادشت

قابل توجه دانشجویان محترم  رشته حسابداری :

 

کلیه کلاس های سرکار خانم سعادت روز جمعه مورخ 93/9/21 برگزار نمی گردد .ارسال توسط همكلاسي شما
 
تاريخ :
قابل توجه کلیه دانشجويان گرامي:

 دانشجویان  می بایست از تاريخ 93/10/13 الي 93/10/17 جهت تسویه مالی ترم جاری(نیمسال اول 93)  به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.ارسال توسط همكلاسي شما
باسلام 

به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند امتحان درس مديريت بيمه و بانكداري استاد لطفي روز پنج شنبه مورخ 93/10/25 ساعت 11 برگزار مي شود.ارسال توسط همكلاسي شما
به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند :‌ 

تمامي امتحانات در ساختمان شماره 1 (صفادشت) برگزار مي شود. 

زمان دريافت كارت ورود به جلسه متعاقباً اعلام خواهد شد. 

       

                                برنامه امتحاني نيمسال اول 94-93

نام درس

روز

نام مدرس

ساعت

مورخ

كاربرد استانداردهاي حسابداري

چهارشنبه

آقاي كريمي

10:30- 8:30

93/11/01 

مباحث جاري در حسابداري

جمعه

خانم سعادت

14-16  

93/11/03 

انقلاب اسلامي

يكشنبه

آقاي گوديني

11-13  

93/11/05 

زبان تخصصي

چهارشنبه

خانم روشني‌راد

11-13  

93/11/08 

حسابداري تلفيقي

شنبه

آقاي عسگري

14-16  

93/11/11 

حسابداري مالي پيشرفته 2

يكشنبه

آقاي آقاميري

11-13  

93/11/12 ارسال توسط همكلاسي شما
کلیه کلاس های سرکار خانم سعادت روز جمعه مورخ 93/9/7 برگزار نمی گردد .

ارسال توسط همكلاسي شما
کلاس درس مدیریت و بانکداری جناب آقای لطفی روزجمعه مورخ 93/9/7برگزار نمی گردد.ارسال توسط همكلاسي شما
 
تاريخ :
کلاس حسابداری تلفیقی استاد عسگری 17-19 روز 5 شنبه مورخ 29/08/93 تشکیل نمی گردد.ارسال توسط همكلاسي شما
دانشجويان گرامي خواهشمند است فرم هاي كارورزي را تا روز پنج شنبه ۹۳/۸/۱ تحويل اينجانب نمايند.

از پذيرفتن فرم ها بعد از تاريخ مذكور معذور مي باشم.ارسال توسط همكلاسي شما
کلاس زبان تخصصی 2 ( مدرس سرکار خانم روشنی راد ) ساعات 15 الی 16 و 16 الی 17 در ساختمان صفادشت برگزار می گردد .

ارسال توسط همكلاسي شما
قابل توجه دانشجويان گرامي :‌

خواهشمند است ۲برگ اعلام شده فرم كارآموزي را حداكثر تا تاريخ ۹۳/۸/۱ جهت اقدامات بعدي به اينجانب تحويل نمايند.

شايان ذكر است بعد از تاريخ مذكور مهر و امضاي فرم ها بر عهده دانشجويان مي باشد.ارسال توسط همكلاسي شما

اسلایدر